Informacja prawna

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy SBM Life Science (zwanej dalej „SBM”).

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega warunkom przedstawionym poniżej oraz tym opisanym w Polityce ochrony danych osobowych. Niniejsza informacja prawna określa zasady i warunki mające zastosowanie do wszystkich użytkowników niniejszej strony internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszej Informacji prawnej oraz Polityki ochrony danych osobowych bez zastrzeżeń.

SBM zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, całości lub części strony internetowej. Dlatego każdy użytkownik powinien regularnie odwoływać się do Ogólnych warunków SBM (tj. Informacji prawnej i Polityki ochrony danych osobowych) oraz zwracać uwagę na ewentualne zmiany lub uzupełnienia.

1. Redaktor strony internetowej

Nazwa firmy: SBM Life Science

Numer rejestracyjny RCS: RCS Lyon nr 813 770 542

Forma prawna: SAS

Kapitał zakładowy: 6 340 euro

Adres siedziby: 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, Francja

Telefon: +33 4 37 64 32 00

E-mail: contact@sbm‐company.com

2. Zawartość strony internetowej i linki do innych stron internetowych

Firma SBM dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie internetowej były dokładne i aktualne oraz zastrzega sobie prawo do korygowania treści w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Firma SBM nie jest jednak w stanie zagwarantować prawidłowości, kompletności czy prawdziwości podanych informacji ani zagwarantować, że strony trzecie nie wprowadzą w niej żadnych zmian.

Informacje udostępniane na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie do prezentacji firmy SBM, jej produktów i usług. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, co do kompletności lub dokładności informacji podanych na niniejszej stronie.

Ponadto SBM nie ponosi żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej ani pośredniej) za błędy lub pominięcia w treści strony internetowej oraz za sposób jej wykorzystania przez jakąkolwiek osobę.

Firma SBM prezentuje na swojej stronie internetowej łącza do stron internetowych podmiotów trzecich, które nie są objęte niniejszymi warunkami. Firma SBM nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron i ich ewentualne wykorzystanie przez użytkowników.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

3. Niedostępność strony internetowej

Firma SBM dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom stały dostęp do strony internetowej. Forma SBM nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej z jakiegokolwiek powodu.

4. Prywatność – pliki cookie

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką ochrony danych osobowych klikając tutaj.

5. Własność intelektualna

Ogólna struktura, jak również wszelkie elementy strony internetowej (m.in. znaki towarowe, logo, oprogramowanie, teksty, bazy danych, obrazy animowane lub nie, zdjęcia, dźwięki, know-how…), niezależnie od tego, czy są zarejestrowane jako znaki towarowe lub w inny sposób i czy towarzyszą im symbole ©, ™ lub ®, są wyłączną własnością firmy SBM lub podmiotów trzecich, które wyraziły stosowną zgodę, jak również treść artykułów, a ogólniej wszystkie informacje pojawiające się na stronie internetowej.

Zabrania się wykorzystywania, odtwarzania, przedstawiania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, kopiowania i rozpowszechniania całości lub części strony internetowej, niezależnie od nośnika i zastosowanego procesu.

Wykorzystanie treści w całości lub w części, na które firma SBM nie wyraziła wyraźnej zgody, może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i/lub karną dla strony wykorzystującej takie treści. Firma SBM zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec osób, które nie przestrzegają tego zakazu.

Wszelkie prawa, których nie wskazano wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone.

6. Prawo właściwe

Zawartość strony internetowej podlega prawu francuskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Trudności związane z realizacją i/lub interpretacją niniejszych warunków lub wynikające z nich działania, których użytkownik i SBM nie zdołali rozwiązać polubownie, podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Lyonie, również w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi lub roszczeń wielokrotnych.

7. Użytkownicy międzynarodowi

Kontrolą, zarządzaniem i prowadzeniem strony zajmuje się firma SBM we Francji. Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku we Francji. Firma SBM nie gwarantuje, że prezentowana zawartość będzie aktualna poza terytorium Francji, a w szczególności, że produkty i usługi będą miały taki sam wygląd i rozmiary oraz że będą oferowane na takich samych warunkach.

W przypadku odwiedzin na stronie lub pobierania jej zawartości spoza terytorium Francji, są Państwo zobowiązani sprawdzić, czy Państwa działania są zgodne z prawem lokalnym. Produkty, o których mowa na niniejszej stronie internetowej mogą posiadać opakowania o innym wyglądzie lub wielkości, z napisami lub oznaczeniami dostosowanymi do kraju.

8. Kontakt

Aby się z nami skontaktować, należy kliknąć tutaj

© SBM LIFE SCIENCE

Aktualizacja: 27 stycznia 2023 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.