Oświadczenie o ochronie prywatności

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „GDPR”). Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (dalej „Polityka”) jest wyjaśnienie Ci, jakie dane osobowe o Tobie zbieramy, jak je przetwarzamy i jak możesz dochodzić swoich praw. Niniejsza Polityka została zaktualizowana 30 września 2021 roku.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest firma SBM Life Science z siedzibą przy 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Lyonie pod numerem 813 770 542.

Jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat?

Dane osobowe, które przetwarzamy to te, które przekazujesz nam wypełniając formularz poprzez stronę Kontakt na naszej Stronie. Podczas wypełniania tego formularza niektóre z wymaganych informacji są obowiązkowe. Są one oznaczone gwiazdką. Jeśli nie uzupełnisz tych informacji, SBM nie będzie w stanie przetworzyć Twojego wniosku.

Twoje dane osobowe zbieramy również poprzez pliki cookies ustawione na naszej Stronie.

W związku z tym dane osobowe, które możesz nam przekazać, obejmują następujące kategorie: Twoja płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, aktywność zawodowa. Pliki cookies pozwalają nam na zbieranie daty i godziny połączenia, wyszukiwarki, z której korzystałeś oraz Twojego adresu IP. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w punkcie 7 niniejszej Polityki.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami i dokumentacją, o które Państwo prosiliście lub z innego powodu, dla którego się z nami skontaktowaliście. Możesz zapoznać się z paragrafem 7, który określa powody, dla których używamy plików cookie na naszej Stronie internetowej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ mamy uzasadniony interes w dostarczeniu Ci wszystkich odpowiedzi i informacji niezbędnych do realizacji Twojego wniosku o kontakt. W związku z plikami cookies, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Nasze systemy informatyczne są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Tylko członkowie naszych wewnętrznych działów mają dostęp do Twoich danych osobowych, w oparciu o identyfikator osobisty lub inne środki uwierzytelniania i tylko wtedy, gdy jest to istotne dla wykonywania ich zadań.

SBM wprowadziła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym, bezprawnym lub przypadkowym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem i uszkodzeniem. Na przykład wdrożyliśmy oprogramowanie antywirusowe, procedury tworzenia kopii zapasowych itp.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.