Produkty naturalne – czy jesteśmy gotowi na brak chemii w ogrodzie?

Każdego dnia potrzeba działania na rzecz ochrony planety staje się coraz silniejsza. Ale aby stworzyć warunki dla bardziej zrównoważonej przyszłości, musimy wymyślić nowe zasady i nauczyć się żyć inaczej. Duże zmiany będą musiały nastąpić również w sektorze ogrodniczym. Unia Europejska pracuje nad projektem całkowitego zakazu używania środków chemicznych przez konsumentów. Niektóre kraje wprowadziły taki zakaz, a czy my w Polsce jesteśmy na to gotowi?

Szkolenie poprowadzi specjalista w zakresie rejestracji Andrzej Zieliński, który zajmuje się produktami na rynkach europejskich, śledzi sytuację i analizuje potencjalne ryzyka, a o Sanium opowie Joanna Zapęcka, Product Manager odpowiedzialna za działania marketingowe, reklamę i edukację.

Dostępne terminy:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.