Produkty

Poznaj sprawdzone produkty do pielęgnacji roślin. Zadbaj o prawidłowy rozwój roślin w Twoim ogrodzie. Wybierz odpowiednie preparaty i nawozy!
Twój wybór :
Treat
Protect
Feed
Prevent
32 znalezione produkty
Wyzeruj filtry
Skuteczna

Pułapka na myszy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.