Na naszym portalu udostępnimy Ci bezpłatnie wszystkie ważne informacje o produktach, takie jak zdjęcia produktów czy karty charakterystyki i etykiety.

Jeżeli masz trudność z pobraniem materiałów napisz do: joanna.zapecka@sbm-company.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.