Biocydy – jak UE reguluje zawartość substancji czynnych i wielkość opakowań

Czy w Polsce zostały wprowadzone w życie zmiany z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r.? Jakie nowe zmiany szykuje Komisja Europejska. Czy gryzonie mogą czuć się bezpieczniejsze i jak dużo produktów na mrówki będzie mógł kupić konsument w 2024?

Szkolenie poprowadzi specjalista w zakresie rejestracji Andrzej Zieliński, który zajmuje się produktami na rynkach europejskich, śledzi sytuację i analizuje potencjalne ryzyka, a o Sanium opowie Joanna Zapęcka, Product Manager odpowiedzialna za działania marketingowe, reklamę i edukację.

Dostępne terminy:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.